Władze klubu podjęły decyzję, że większość meczów, które rozgrywać będą rybniccy piłkarze, odbywać będą się w piątki, ustępując tym samym weekendowy termin okręgowym drużynom z różnych dzielnic miasta.

Jeśli włodarze klubu nie zmienią powziętej decyzji, mecz 21. kolejki będzie pierwszym spotkaniem, na którym zabraknie zorganizowanego dopingu kibiców.
Treść oświadczenia:
Mając na uwadze ostatnie posunięcia władz Klubu, w szczególności te artykułowane i forsowane przez Prezesa Frystackiego, oświadczamy co następuje:

Kibice skupieni wokół sektora IV nie zgadzają się z bieżącą polityką władz Klubu i ciągłym deprecjonowaniem roli ROWu Rybnik jako głównego ośrodka piłkarskiego naszego miasta i regionu. Nie dociera i nie dotrze do nas pokrętna argumentacja Prezesa o słuszności ustępowania terminów rozgrywania meczów ROWu na rzecz amatorskich drużyn dzielnicowych z klas okręgowych. Wręcz przeciwnie – uważamy, że trwanie w błędnym przekonaniu o rzekomej słuszności tych decyzji w długofalowej perspektywie jest działaniem na szkodę Klubu i jego wizerunku. Wyrazem braku aprobaty dla podjętych decyzji dotyczących piątkowych terminów spotkań, przy całkowitym lekceważeniu opinii najwierniejszych kibiców, będzie ich bojkot począwszy od pojedynku z Olimpią Zambrów w dniu 10 marca 2017 r. W związku z powyższym każdy kolejny, piątkowy mecz przy Gliwickiej 72 odbędzie się bez udziału zorganizowanej grupy kibiców ROWu Rybnik.

Kwestię obecności na meczach pozostawiamy do rozstrzygnięcia każdemu z osobna. Jednocześnie mamy nadzieję, iż tłumna obecność kibiców, działaczy i piłkarzy z okręgówek, którzy tak mocno sygnalizują potrzebę gry w piątek, przełoży się na odpowiedni poziom dopingu dla zawodników ROWu i pozwoli im skutecznie walczyć o utrzymanie II ligi.

 

czarny1