Wygląda na to, że jeden z najlepiej zapowiadających się meczów tego weekendu w III lidze odbędzie się bez kibiców gości. Sprawa rozbija się o ilość biletów jaką mogli otrzymać goście z Torunia. Oficjalnie Elana zrezygnowała z biletów, a klub z Lęborka podjął decyzję, że nie wpuści kibiców Elany na stadion. Poniżej komunikat ze strony klubu z Lęborka.

Niedzielny mecz Pogoń Lębork – Elana Toruń odbędzie się bez udziału zorganizowanej grupy kibiców z Torunia. Klub Pogoń Lębork dwukrotnie pisemnie 13 i 20 września wystąpił do Toruńskiego Klubu Piłkarskiego „Elana” o zarezerwowanie biletów dla swoich kibiców i w domyśle o przesłania listy imiennej kibiców wybierających się na mecz do Lęborka.
Klub Elana pismem z 19 września br. zrezygnował z zamówienia biletów, a w konsekwencji także z przesłania imiennej listy kibiców. Argumentem była zaproponowana zbyt mała liczba wejściówek przeznaczona dla kibiców Elany. Rezygnacja i brak wniosku o zwiększenie puli biletów dla kibiców spowodowało podjęcie po konsultacji ze Związkiem decyzji o nie wpuszczeniu 25 września zorganizowanej grupy kibiców na stadion w Lęborku.
Na mecz z Elaną Klub Pogoń podjął nadzwyczajne działania mające zapewnić bezpieczeństwo widzom piłkarskiego widowiska, m.in. zwiększona została liczba służb ochrony.

źródło: pogon.lebork.pl

czarny1